Auto myjnia Kraków Ręczna myjnia Kraków

Automyjnia - Ręczna myjnia samochodowa Ręczne mycie samochodów - KrakówObowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

§1. Dane dotyczące Administratora

 1. Administratorem czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest: Agnieszka Steinbőck Euro Partner z siedzibą w Zielonkach, przy ulicy Bankowej 18 (32-087 Zielonki), operator strony internetowej dostępnej pod adresem: www.euromyjnia.pl oraz www. automyjnia.krakow.pl

§2. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe ponieważ i gdy jest to niezbędne do wykonania umowy wykonania usługi zawartej z Państwem oraz jej rezerwacji poprzez nasze strony internetowe, kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługi zgłoszeń kierowanych do nas poprzez formularz kontaktowy. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

§3. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

 1. Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Państwem i do czasu jej zrealizowania tj. wykonania usługi. Po zrealizowaniu w/w umowy dane osobowe są usuwane trwale z serwera w ciągu 30-tu dni. Przetwarzamy Państwa dane także po zakończeniu zawartej umowy tj. wykonaniu usługi tylko i wyłącznie w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych.

§4. Przedmiot przetwarzania Państwa danych osobowych

 1. Przedmiotem przetwarzania Państwa danych osobowych są: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

§5. Uprawnienia przysługujące Państwu wobec Administratora

 1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo do:
  1. żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
  2. żądania sprostowania danych osobowych,
  3. żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. żądania przenoszenia danych do innego Administratora lub do Państwa,
  7. wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

§6. Przekazywanie Państwa danych innym Podmiotom i poza obszar EOG

 1. Nie przekazujemy Państwa danych innym Podmiotom w tym do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pobierz informację w formacie .PDF